Thành phần hóa học

 
Tiêu chuẩn Mác thép  Thành phần hóa học
 C  Si  Mn  P Cu
  TCVN
1651-1:2008
 
CB240T   * * * 0,05max  0,05max *

 

Tính chất cơ lý
(TCVN 1651-1:2008)

 Mác thép Giới hạn chảy 
(Mpa)
 
 
Giới hạn bền kéo
(Mpa)
 
 
Độ giãn dài
(%)
 
 
 Uốn cong
  Góc uốn
(°)
 
Đường kính gối uốn 
(mm)
 
 
 CB240-T 240 min   380 min  20 min 180°   2d
 CB300-T 300 min  440 min  16 min  180°  2d