Chủng loại và kích thước
Chủng loại: Φ 5.5 – Φ16.0
Các thông số kích thước:

Đường kính ngoài cuộn:         ~ Φ1200 mm
Đường kính trong cuộn:          ~ Φ900 mm
Trọng lượng cuộn:                   ~ 2000 kg
Buộc 4 dây đai Φ 7.0

 

Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

 

Chủng loại sản phẩm Quy cách đóng bó   Tiêu chuẩn
 Φ5.5, Φ6.0, Φ7.0, Φ8.0, Φ10, Φ12, Φ14, Φ16    TCVN 1651-1:2018