Trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

 

Chủng loại sản phẩm Quy cách đóng bó   Tiêu chuẩn
 Φ5.5, Φ6.0, Φ7.0, Φ8.0, Φ10, Φ12, Φ14, Φ16    TCVN 1651-1:2018